Weetjes

Flexi-jobs

Hoeveel mag je bijverdienen als flexi-jobber?

Als werknemer mag je onbeperkt bijverdienen aan de hand van een flexi-job. Je kan dus zoveel uren kloppen als je wilt. Ben je gepensioneerd? Dan hangt dit af van je leeftijd: personen die 65 jaar of ouder zijn mogen onbeperkt bijverdienen. Ben je jonger dan 65, dan is de jaarlijkse limiet afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Wat is het minimum loon dat ik kan verdienen als flexi-jobber?

Het minimumloon ligt momenteel op €9,55 + 7,67% vakantiegeld dat je onmiddellijk dient te ontvangen. Met andere woorden, je ontvangt minimum €10,28 per uur. Een werkgever mag er uiteraard steeds voor kiezen om jou een hoger loon te betalen.

Bouw ik tijdens mijn flexi-job ook sociale rechten op?

Ook tijdens jouw periode als flexi-jobber bouw je sociale rechten op zoals werkloosheidsuitkering, pensioen, vakantie, ...

Betaal ik belastingen als flexi-jobber?

Op de inkomsten die je hebt als flexi-jobber hoef je geen belastingen of sociale bijdragen te betalen. Je brutoloon is dus gelijk aan je nettoloon. Daarnaast loop je geen risico om in een hogere belastingschijf te vallen door je extra inkomsten, gezien deze niet meetellen voor het invullen van je belastingbrief.

Wie kan als flexi-jobber werken?

Zowel werknemers die minstens 4/5e werken als gepensioneerden kunnen aan de slag als flexi, zelfstandigen niet. Om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarde van 4/5e werken, kijkt men of je als werknemer drie kwartalen geleden voor 80% aan het werk was. Concreet: wil je in januari als flexi-jobber werken? Dan moet je in het jaar ervoor minimum 4/5e gewerkt hebben over de maanden april, mei en juni.

Hou er wel rekening mee dat je niet voor dezelfde werkgever én vast werk én als flexi-jobber kan werken. Noch onder flexi-jobber werken bij diezelfde werkgever, waar je momenteel je opzegperiode aan het doen bent.

In welke sectoren kan je als flexi-jobber werken?

Wie een extra centje wilt bijverdienen, kan sinds 2015 voordelig bijwerken in de horecasector (PC302). Sinds januari 2018 zijn ook volgende sectoren aan de lijst toegevoegd:

 • PC 118.03 voor bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij
 • PC 119 van de handelaars in voedingswaren
 • PC 201 van de zelfstandige kleinhandel
 • PC 202 van de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
 • PC 202.01 voor middelgrote levensmiddelenbedrijven
 • PC 302 horeca
 • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken
 • PC 312 voor de warenhuizen
 • PC 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen
   

Vakantiegeld

Wanneer word ik uitbetaalt als bediende?

Bedienden krijgen iedere week enkel en dubbel vakantiegeld op hun brutosalaris. Dat wordt uitbetaald door Experza.

Wanneer krijg ik als arbeider mijn vakantiegeld?

De Kas voor Jaarlijkse Vakantie stort elk jaar in de periode mei-juni het vakantiegeld op jouw rekening.

Heb ik als uitzendkracht recht op vakantiegeld?

Als uitzendkracht krijg je net als alle andere werknemers enkel en dubbel vakantiegeld.

Welke jobs mag ik als jobstudent niet uitvoeren?

Als jobstudent mag je geen jobs uitvoeren met gevaar voor een te grote lichamelijke of psychische belasting. Daarnaast mag je geen job uitvoeren waarbij je onvoldoende opleiding krijgt of er sprake is van een beperkt veiligheidsbewustzijn. Zou je tijdens de job in aanraking komen met ioniserende straling, giftige of carcinogene stoffen, stoffen die schadelijk zijn voor een foetus tijdens zwangerschap of stoffen die een erfelijke genetische verandering veroorzaken, dan mag je deze job niet uitvoeren als jobstudent. Blootstelling aan hitte, koude, lawaai of trillingen is eveneens verboden.

Jobstudent

Vanaf hoe laat mag ik als jobstudent aan het werk?

Als jobstudent jonger dan 18 jaar mag je niet voor 6u ’s morgens aan het werk. Daarnaast is nachtwerk verboden voor minderjarigen. Tussen het beëindigen en het hervatten van het werk moet je als minderjarige een ononderbroken rustpauze nemen van 12uur. Voor jongeren van 18 jaar en ouder geldt een verplichte rustpauze van 11uur.

Heb ik recht op pauze tijdens mijn werkdag als jobstudent?

Als jobstudent jonger dan 18 jaar heb je recht op 30 minuten pauze na 4,5 uur werken. Zodra je meer dan 6uur op één dag werkt, heb je recht op 1uur pauze. Ben je ouder dan 18 jaar dan heb je na 6uur werken op één dag recht op minstens 15 minuten pauze.

Staat er een limiet op het aantal uren/dagen dat ik aan de slag ben als jobstudent in één week?

Studenten jonger dan 18 jaar mogen maximaal 5 dagen per week aan de slag als jobstudent en slechts uitzonderlijk op zondag. Ben je ouder dan 18 jaar, dan mag je maximaal 6 dagen per week aan de slag. Voor meerderjarige studenten vervalt het verbod op zondagswerk, tenzij ze in een sector aan de slag gaan waar andere regels gelden.

Hoe weet ik hoeveel uren ik reeds gewerkt heb als jobstudent?

Je kan steeds nagaan hoeveel uren je in het afgelopen jaar reeds gewerkt hebt via de website van student@work. Onze collega’s helpen je hier graag mee op weg.

Hoeveel uren mag je als jobstudent werken?

Als jobstudent mag je 475 uren werken verspreid over één jaar.

Staat er een maximumleeftijd op het werken als jobstudent?

Neen, een maximumleeftijd als jobstudent bestaat niet.

Vanaf welke leeftijd kan ik als jobstudent aan de slag?

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan je aan de slag als jobstudent. Heb je echter de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs gevolgd en afgewerkt, dan mag je ook als 15-jarige student aan het werk.

Heb je beslist om over te gaan naar deeltijds of alternerend onderwijs? Dan mag je eveneens werken vanaf de leeftijd van 15 jaar, behalve op de momenten dat je op school aanwezig moet zijn of aan het werk bent met een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst.

Eindejaarspremie

Wat als ik eind december nog niets vernomen heb over mijn eindejaarspremie?

Voor vragen kan je tussen 9u en 12u contact opnemen met het Sociaal Fonds Voor Uitzendkrachten op het nummer 02 203 60 95. Zorg ervoor dat je je rijksregisternummer bij de hand hebt. Dit vind je terug op de achterkant van jouw identiteitskaart. Het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten kan je per post bereiken op het adres Havenlaan 86c, 1000 Brussel.

Hoe krijg ik mijn eindejaarspremie?

De eindejaarspremie wordt betaald door het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. In de loop van de maand december krijg je van hen een document waarmee je de premie kan bekomen.

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

Indien je in de periode van 1 juli in het vorige jaar tot 30 juni van het huidige jaar 65 of meer RSZ-dagen gewerkt hebt, heb je recht op een eindejaarspremie.